Vinnere

2008 av Anders Tomren

  • Hva ser du?
  • Dette verket er plassert i en skolegård. Hvilke assosiasjoner får du når det er plassert nettopp her?
  • Ville du opplevd det på samme hvis verket sto utenfor for eksempel en butikk?
  • Hvorfor kan et kunstverk oppleves forskjellig avhengig av hvor det er plassert

Om verket

Verket består av flere seierspaller som ligger uryddig plassert i skolegården. Kunstneren sier selv at han ønsker å pulverisere det vellykkede og komme vinnerkulturen til livs. Skulpturene bærer også preg av ruin, ved at noen av seierspallene er veltet. Han vil at de skal brukes og mener at de vil ha godt av å bli litt slitt.

Om kunstneren

Anders Tomren (f. 1965) er en norsk kunstner som arbeider med skulptur, video og installasjoner. Han vant i 2006 en konkurranse om kunstnerisk utsmykning av Hundsund grendesenter.


Forslag til praktiske oppgaver

Lag et vinnerbilde

Tenk deg at vinnerne på seierspallene er noen helt andre enn de vi ser der til vanlig. Det kan for eksempel være den gamle dama som sliter seg fram og tilbake til butikken hver dag, eller han som blir plaget hver dag på skolen, eller tiggeren på hjørnet av butikken. Det er mange som fortjener en plass på pallen. Hvem vil du sette på seierspallen?

Still dere på pallen

Hvem står på seierspallen? Velg kostymer, dramatiser og la de andre gjette. Fotografer og lag en liten reportasje.

Er det en oppgave du har lyst å gjøre som kunstverket har inspirert deg til?Anders Tomren: Vinnere, 2008, © Anders Tomren


Vinnere