Transitions

2002 av Jon Arne Mogstad

  • Hva ser du her?
  • Hva slags kunst er dette?
  • Ligner det på noe du har sett før? Finner du noe du kjenner igjen i det?
  • Hva tror du kunstneren vil fortelle med dette verket?
  • Hva ville du spurt kunstneren om hvis han var her og viste deg kunstverket sitt?

Om verket

Dette er et stort verk som utvendig består av 142 glassplater. På innsiden er det et veggmaleri. Foto er bearbeidet digitalt og overført til glassplatene via silketrykk. Det er en trykkemetode for bilder der trykkfargen blir overført til underlaget gjennom en finmasket duk. Veggen kan se ut som den er satt sammen av mange uskarpe skjermer. Motivene gjentas som i et mønster og får oss til å følge bevegelsene i bildene. Når vi gransker verket nøye, oppdager vi både natur og mennesker.

Om kunstneren

Jon Arne Mogstad (f. 1950) er norsk kunstner som også har vært professor ved Kunstakademiet i Trondheim og Kunsthøgskolen i Bergen. Han har vært utforskende som kunstner, og det er særlig maleriets muligheter han har vært opptatt av. Han har arbeidet med forskjellige maleteknikker og forholdet mellom fotografi og maleri.

Forslag til praktiske oppgaver

Ta bilder av bildene

Du kan ta spennende bilder ved å finne motiver i motivene.

Se etter bølger i bildet. Ta bilde.

Se etter linjer i bildet. Ta bilde.

Se etter mennesker i bildet. Ta bilde.

Let etter speiling

Speiling er et virkemiddel som gjør at bildene får flere lag.

Se etter glassvinduer, vanndammer eller blanke overflater.

Still deg slik at din egen refleks blir tydelig i bildet.

Ta flere bilder.

Er dere to, kan den ene gå på innsiden av bygningen og kikke ut vinduet mens du står utenfor. Stå slik at ansiktene deres blir synlig sammen. Er det tekst i vinduet så gir dette også en spennende effekt. Ta bilde.

Velg ut et av bildene.

Bruk de mulighetene som ligger i mobilen og bearbeide bildet du har valgt ut. Skal du ha det i sort/hvitt, skal det være uskarpt, som et negativ? Prøv deg fram og lek med de ulike filtrene. Skap bevegelse.

Er det en oppgave du har lyst å gjøre som kunstverket har inspirert deg til?

Jon Are Mogstad: Transitions, 2002 © Jon Are Mogstad / BONO 2021

Transitions