Lystårn og solknippe

2009 av Thomas Nordström og Annika Oskarsson

  • Hva ser du her? Beskriv verkene.
  • Har verkene noe til felles?
  • Hvordan kan vi se forskjellen på om det er et kunstverk eller et lekeapparat?
  • Hvorfor plasserer vi kunst i en skolegård?
  • Hvordan må et kunstverk i en skolegård være i forhold til ett som er plassert et annet sted? (Stikkord: slitasje, sikkerhet, lek osv)

Om verkene

Kunstnerne har sammen laget et tredelt verk. To er plassert utendørs. Utformingen av Lystårn og Solknippe skaper nysgjerrighet, og de kan utforskes og lekes i. Lystårn er som et lite fyrtårn med regnbuens farger der en kan klatre opp en innvendig trapp og skue utover naturen. Det er også et sted en kan trekke seg tilbake og leke i mindre grupper.

Solknippe er som fargerike stråler som er samlet i et lite punkt.

Her er det både regnbuens farger og et knippe med forskjellige farger. Kan vi også tenke på et fargerikt fellesskap og regnbuen som symbol?

Om kunstnerne

Annika Oskarsson (f. 1967) og Thomas Nordström (f. 1967) er et svensk kunstnerpar som har utsmykket mange skoler og offentlige steder i Norge med sine kunstverk.  De arbeider i forskjellige materialer som metall, glass og keramikk, og farger og lyssetting er ofte en viktig del av verkene.

Forslag til praktiske oppgaver

Lag et vennskapsbånd.

Oppskrift på å lage et vennskapsbånd finner du her: https://www.youtube.com/watch?v=PUW5c5pvtek

Når vennskapsbåndet er ferdig, kan du for eksempel gi det til «fadderbarnet ditt».

Tegn glade steker

Finn frem fargeblyanter og tegn glade streker i de fargene som gjør deg glad. Etterpå ser du på strekene og lager strekmennesker av de glade strekene. Hva vil du at bildet ditt skal hete?

Lag en tekst til Solknippe

Teksten kan handle om at vi alle er forskjellige og vi er alle litt like.

Er det en oppgave du har lyst å gjøre som kunstverket har inspirert deg til?

Thomas Nordström og Annika Oskarson: Solknippe og Lystårn, 2009, © Thomas Nordström og Annika Oskarson / BONO 2021


Lystårn og solknippe