Knowing doing planet

2012 av Olafur Eliasson

  • Hvor mange forskjellige geometriske former finner du i skulpturen?
  • Hvordan er forholdet mellom den ytre og den indre kulen?
  • Tenk deg at du står midt inne i skulpturen. Hva ser du da?
  • Hva forteller tittelen på skulpturen deg?
  • Hva tror du kunstneren vil fortelle med dette verket?
  • Hva synes du om plasseringen av verket?
  • Hvilken rolle synes du publikum får i dette verket?

Om verket

Knowing doing planet består av to kuler i hverandre som består av likesidede trekanter, romber og femkanter. Diameteren er 11 meter. Den lille kulen er en nøyaktig versjon av den store, men i mindre målestokk. Du kan følge de gule glassrutene i den ytre og se at de samsvarer med hullene i den lille. I speilene kan du se hvordan naturen skifter med årstider og lys. På den måten blir omgivelsene også en del av kunstverket.

Og – du kan også speile deg selv!

Med tittelen på verket, vite-gjøre-planeten, vil nok kunstneren få oss til å tenke over hvor sårbar planeten vår er. Vi har mye kunnskaper om den, men gjør vi det som trengs for å redde den?

Om kunstneren

Olafur Eliasson (f. 1967) er en dansk-islandsk kunstner som er kjent for å lage skulpturer og store installasjoner som har fokus på publikums opplevelse av verkene. Eliasson bruker naturelementer som luft, vann, lys eller is, det vil si materialer som vi alleer godt kjent med og har et forhold til. Han har et sterkt engasjement for klima og miljø, og mener at kunstnerne har et ansvar for å si noe på en annen måte enn det forskere og politikere gjør. Kunsten kan appellere til følelsene våre og få oss til å tenke på nye måter.https://www.olafureliasson.net

Forslag til praktiske oppgaver:


Ta bilder fra ulike vinkler

Beveg deg rundt skulpturen. Du skal se etter linjer, geometriske figurer, farger og gjentakelse av former. Let etter motiv som andre ikke ser. 

Du skal først ta tre foto av skulpturen.

Løft mobilen opp i været. Ta bilde.

Sett deg ned på huk. Ta bilde.

Sikt inn mot den blanke kulen i midten. Ta bilde.

Kan du bli med i bildet selv?

Utforsk en ny vinkel. Ta bilde. 

Legg merke til lys og skygge. Ta bilde.

Lek med ulike perspektiv (froskeperspektiv/fugleperspektiv). Ta bilde.

Til slutt velger du ut det bildet du synes er best.

Dette bildet kan du bearbeide ved for eksempel å velge et utsnitt av bildet, bruk av filter osv.

Fortell hvorfor du valgte nettopp dette bildet.


Vite – gjøre - planeten

Hva skjer med planeten vår, og hva gjør vi for å ta vare på den?

Hva tenker du når du hører at skulpturens tittel er «vite- gjøre -planeten»?

Skriv et dikt eller en tekst som handler om ditt forhold til planeten.

Du kan for eksempel starte slik: Å vite er ... /Å gjøre... /

Skriv et dikt der jeg-ets stemme er tydelig: «Jeg ser du er sliten, du har vært her lenge nå... Dikt videre.

Er det en oppgave du har lyst å gjøre som kunstverket har inspirert deg til?

Olafur Eliasson: Knowing doing planet, 2012, © Olafur Eliasson

Unknown block type "image", specify a component for it in the `components.types` prop
Knowing doing planet