Kast

2004 av Kåre Groven

  • Hva ser du?
  • Kan dette verket ha noe med en flyplass å gjøre – på hvilken måte?
  • Hvordan er figuren framstilt?
  • Les tittelen. Hva tror du figuren kaster?
  • Mange tenker at dette er et symbol for det gamle Fornebu. På hvilken måte kan et kunstverk være et symbol?

Om verket

På Fornebu flyplass var Kåre Grovens skulptur Utkast plassert utenfor avgangshallen. Det ble et så viktig symbol for flyplassen at når Gardermoen flyplass var ferdig, ble den flyttet dit. Som et minne om Fornebus historie fikk kunstneren senere i oppdrag å lage en ny skulptur. Det er Kast, som nå står i rundkjøringen nedenfor Fornebu senter. Den forestiller en spydkaster som er i ferd med å kaste ut spydet. Selv om kroppen ikke ligner en virkelig kropp, kan vi kjenne igjen bevegelsen og skjønner hva den forestiller.

Om kunstneren

Kåre Groven (f. 1945) er en norsk kunstner som jobber med skulpturer i forskjellige typer materialer. Han har laget store skulpturer og installasjoner som er plassert mange steder i Norge. På Bærums Verk kan du se det store verket Dør inn dør ut, som er en del av den faste samlingen der.

Forslag til praktiske oppgaver

Lag et symbol

Et symbol er et abstrakt tegn som du må ha lært betydningen av for å kunne forstå. Et kors er eksempel på et symbol. Er skulpturen til Kåre Groven et symbol? Hvorfor, hvorfor ikke? Hva er det som får oss til å forstå hva er symbol forestiller?

Tenk deg at du har fått i oppdrag å lage symboler til alle skolens ulike rom. Hvordan skulle de sett ut. Du må forenkle ideene dine slik at bare det viktigste kommer fram.

Tegn symbolet. Lag symbolet i for eksempel leire.

Lag et ikon

Ikoner er visuelle forenklinger av virkeligheten. Du skal kunne oppfatte ikonet uten særlige forkunnskaper. En mann eller dame i stilisert form på dodøra er et slikt eksempel. Er skulpturen til Kåre Groven et ikon? Hvorfor, hvorfor ikke?

Tenk deg at du har fått i oppdrag å lage en logo for kommunen din. Hva vil du legge vekt på? Hva er typisk kjennetegn for kommunen din? Du må kanskje grave litt i historien for å finne ut mer om den. Har dere en kommuneblomst som kan brukes, eller er det noen dyr eller fugler som stedet er kjent for? Tegn ikonet.

Er det en oppgave du har lyst å gjøre som kunstverket har inspirert deg til?


Kåre Groven: Kast, 2004, © Kåre Groven / BONO 2021

Kast