Installation for Telenor

2002 av Jenny Holzer

  • Se opp langs bygningens tak. Hva ser du?
  • Hele teksten er på engelsk. Kan du finne setninger som du forstår?
  • Hva tror du kunstneren vil fortelle med dette verket?
  • Noen blir provosert av å lese tekstene. På hvilken måte kan kunst provosere?
  • Et av utsagnene er: You are the victim of the rules you live by. Hva tror du kunstneren mener med det?

Om verket

Langs toppen av bygningen går det et 215 meter langt bånd med lysende tekst. Det består av 130 forskjellige utsagn på engelsk. Kunstneren vil med sine korte utsagn få oss til å tenke over spørsmål og temaer vi står overfor i hverdagen. Det kan handle om vårt eget liv, vårt forhold til andre mennesker og temaer som vold, krig, makt og sex.

Hun kaller utsagnene sine for truisms.

Om kunstneren

Jenny Holzer (f. 1950) er en amerikansk kunstner med et klart politisk og feministisk budskap i sin kunst. Allerede i 1970-årene stilte hun ut store plakater på Manhatten i New York med sine utsagn/truisms.

Hun er kjent for sine store installasjoner med tekstkunst, men også mindre arbeider som tekst på plakater, t-skjorter og klistremerker.

Kunstneren vil rette oppmerksomheten mot noe som ofte er skjult, og har blant annet skrevet om krigsforbrytelser som ble begått av amerikanerne under krigen i Irak.

https://projects.jennyholzer.com

Forslag til praktiske oppgaver

Les Jenny Holzer truisms:

A positiv attitude makes all the difference in the world.

Money creates taste.

Enjoy yourself because you can’t change anything anyway.

Klarer du å finne flere utsagn når du ser teksten rulle over bygningen. Hvilke finner du?

Reflekter og skriv

Les utsagnene nedenfor. Er de sanne? Har noen av utsagnene bidratt til å begrense din egen tankegang. Skriv hva du kommer fram til. 

NOEN TING FORANDRER SEG ALDRI.

Hva forandrer seg aldri?

EPLE FALLER IKKE LANGT FRA STAMMEN.

Hva menes med det?

SUKSESS AVLER SUKSESS.

Hva menes med det?

PENGER KJØPER IKKE LYKKE.

Hva menes med det?

TÅLMODIGHET ER EN DYD.

Hva menes med det?

DU ER ANSVARLIG FOR DIN EGEN SUKSESS OG DIN EGEN FIASKO.

Er du det? Er dette virkelig sant?

Lag nye utsagn

Er det noe du ønsker å formidle til andre som er vanskelig eller som du synes er urettferdig? Det kan for eksempel handle om klima, penger, kjærlighet eller andre ting.

Formuler korte setninger om dette. Skriv på et langt smalt ark. Dersom dere er flere, kan dere sette arkene sammen.

Det går også an å brodere utsagnene som «gerilja truisme»?

https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/geriljabroderi/

Er det en oppgave du har lyst å gjøre som kunstverket har inspirert deg til?


Jenny Holzer: Installation for Telenor, 2002, © Jenny Holzer / BONO 2021

Installation for Telenor