Fridtjof Nansen

2011 av Per Ung

  • Hva ser du?
  • Har du sett noe lignende før?
  • Hva slags kunstverk er dette?
  • Statuen er av Fridtjof Nansen – vet du hvem han var?
  • Hvorfor tror du vi velger å sette opp statuer av denne typen?
  • Hva synes du om plasseringen av statuen?
  • Hvilken betydning har sokkelen for hvordan vi opplever statuen?

Om verket

Statuen av Fridtjof Nansen er plassert på en liten høyde i parken som har fått hans navn. Der skuer han utover med stor verdighet. Per Ung laget statuen i forbindelse med Fridtjof Nansens 150-årsdag i 2011. For mange er Fridtjof Nansen først og fremst kjent som polfarer, men han er også kjent som oppdager, diplomat og vitenskapsmann. I 1922 fikk han Nobels fredspris for sin store internasjonale innsats for flyktninger etter første verdenskrig.

Om kunstneren

Per Ung (1933-2013) var en norsk billedhogger og grafiker. Han er kjent for en rekke offentlige portrettstatuer i figurativ stil.  Det betyr at han skildrer mennesker, dyr og gjenstander mest mulig lik slik de er i virkeligheten.

Han er også kjent for sin statue av skuespilleren Wenche Foss som står utenfor Nasjonalteateret i Oslo.

Forslag til praktiske oppgaver

Lag en mini-presentasjon av Fridtjof Nansen

Start for eksempel med: Fridtjof Nansen var en norsk polfarer, oppdager, diplomat og vitenskapsmann. Søk på nettet og finn ut mer om hvem han var, og hva han drev med.

Lag en skulptur av en polfarer eller en vitenskapsmann /kvinne

Det finnes mange forskjellige måter å lage skulptur på og du kan bruke mange ulike materialer. I denne oppgaven er materialet leire.

Studer skulpturen av Nansen.

Hvordan vil du at skulpturen din skal se ut? Skal skulpturen stå eller sitte? Tegn en strektegning.

Finn frem leire og kna den godt. Lag skulpturen.

Tegn et portrett av Fridtjof Nansen

Studer bilder av han på nettet. Hva er karakteristiske trekk ved hans ansikt. Klarer du å uttrykke det i en tegning.

Er det en oppgave du har lyst å gjøre som kunstverket har inspirert deg til?


Per Ung: Fridtjof Nansen, 2011, © Per Ung / BONO 2021

Fridtjof Nansen