Fondation Surgisante

2002 av Daniel Buren

  • Hva ser du her?
  • Flytt deg rundt på plassen- hva skjer?
  • Hva slags kunstverk er dette?
  • Hva tenker du om størrelsen på dette verket?
  • Hva gjør søylene med plassen de står på?
  • Hvordan opplever du dette verket?
  • Dette er et stedsrelatert kunstverk. Hva tror du det betyr?
  • Hva ville du si om dette verket hvis du skulle presentere det for andre?

Om verket

Dette store verket består av 92 helt like søyler som er 2,6 meter høye. Søylene har fire sider, og de sidene som vender samme retning har lik farge eller mønster. Søylene fyller hele plassen mellom bygningene og er utformet for å sees sammen med arkitekturen. Det er kunstnerens største verk. Denne typen kunst kaller vi for minimalisme. Kunsten skal være en egen virkelighet og ikke etterligne noe annet. Man søker etter det enkle, og formene blir gjerne gjentatt slik som her.

Om kunstneren

Daniel Buren (f. 1938) er en kjent fransk kunstner som har vunnet mange priser for sin kunst. Han begynte tidlig å male striper og hang en gang opp hundrevis av plakater med striper rundt omkring i Paris. Han har blitt kalt «mannen med stripene». Mange av hans kunstverk har hvite og fargede striper og geometriske former. Ved sidene av å lage store kunstarbeider arbeider han også med blant annet med maleri, keramikk og lyskunst.

https://danielburen.com/artworks/permanent

Forslag til praktiske oppgaver


Fortell om det!

Hva er det med dette verket som gjør det til et minimalistisk verk?

Fotogjemsel

I denne oppgaven må dere være to. Den ene går rundt søylene, gjemmer seg bak en søyle eller vinker fra en annen søyle. Den andre skal ta bilder. Lek med fargene.

Velg to av bildene. Kopier og legg den nye kopien over i sort/hvitt. Sett til slutt fargebildet, og sort/hvitt bildet ved siden av hverandre. Hva opplever du når du ser bildene i sort/hvitt og i farge. Er det ene mer minimalistisk enn det andre. Hvorfor? Hvorfor ikke?

Menneskets to sider

Vi har alle (minst) to sider i oss. En vi vil vise frem til alle og en vi holder mer for oss selv. Vi er sammensatte og består av gode og dårlige sider, vrangsider og rettsider. Det er helt fint. Ingen mennesker er «helt og fullt», alle er vi «stykkevis og delt». Det er det som gjør oss så spennende og ved å akseptere dette kan vi bli tryggere som mennesker. Menneskets to sider blir også kalt for livets karneval. Hvorfor det tror du? På sosiale medier presenterer vi oss også fra en side. Helst den siden vi ønsker alle skal se. Tenk deg en presentasjon på Instagram der du viste en annen side av deg. Hvordan ville denne sett ut? Skriv en tekst eller tegn bilder der du får fram dette.

Er det en oppgave du har lyst å gjøre som kunstverket har inspirert deg til?


Daniel Buren: Fondation Surgisante, 2002, © Daniel Buren / BONO 2021

Fondation Surgisante