Change

2016 av Michael Elmgreen og Ingar Dragset

  • Hva ser du her?
  • Hvilke assosiasjoner får du når du betrakter verket?
  • Mange mener at dette verket kan ha noe med Fornebu å gjøre? Hva tenker du?
  • Change betyr to forskjellige ting? Kan det være en sammenheng?

Om verket

På framsiden av Hotell Scandic står denne 32 meter høye skulpturen som er utformet som en høy pengestabel. Blanke femkroner og gylne tikroner dekker og skjuler et stort piperør. Myntene ligger ligg ujevnt på hverandre, og noen er også plassert på bakken. For å kunne etterligne ordentlige mynter måtte kunstnerduoen har tillatelse fra Norges Bank. Når man ser skulpturen på nært hold speiler den seg i vinduene, og den kan betraktes fra mange forskjellige vinkler. Er det tilfeldig at kunstnerne lager et verk som forestiller penger her på Fornebu? Stedet er jo kjent for alle de store og rike bedriftene som har slått seg ned her.

Om kunstnerne

Elmgreen og Dragset er en kunstnerduo som består av dansken Michael Elmgreen (f. 1961) og nordmannen Ingar Dragset (f. 1969). De har fra slutten av 1990-årene fått stor internasjonal oppmerksomhet for sine arbeider. De arbeider med installasjoner som gjerne er en blanding av teater, arkitektur, design og kunst. I noen av deres verker har også performance en viktig plass. Kunstverkene får oss gjerne til å se på noe som føles kjent, med et nytt blikk. En ofte litt absurd humor er et viktig virkemiddel. Kunstnerne har vært et par og i mange av deres verker har de homoseksuell erfaring som et tema.

Forslag til praktiske oppgaver

Fotografer

Fotografer verket i forskjellige vinkler/perspektiv og sett fotoene sammen til en collage.

Legg deg ned,

gå tett inntil, og langt fra,

se hvordan skulpturen speiler seg i glassrutene,

se hvordan skulpturen forholder seg til arkitekturen.


Er det en oppgave du har lyst å gjøre som kunstverket har inspirert deg til?

Michael Elmgren og Ingar Dragset: Change, 2016, © Michael Elmgren og Ingar Dragser / BONO 2021

Change