Big Dumb Object

2012 av Gardar Eide Einarsson

  • Hva ser du her?
  • Er det noe her som ligner på noe du har sett før? I så fall hva?
  • Se på verkets plassering. Synes du det passer/passer ikke der det står? På hvilken måte?
  • Hva tror du kunstneren vil fortelle med dette verket?
  • Hvilke tanker har du om det du ser?

Om verket

Fem store, monolittaktige objekter er plassert på en linje i landskapet. De kan nesten ligne på reklameplakater, men motivene forteller oss noe helt annet. Hver av dem har fotografiske trykk, og tre av motivene er kjente kulturminner. Vi ser en pyramide, en skulptur fra Påskeøya og en obelisk. De to andre er litt mer gåtefulle og kan ligne en skulptur av Richard Serra og monolitten fra filmen 2001-En romodyssé.

Tittelen Big Dumb Object er kjent fra science fiction, der den beskrives som et mystisk objekt med ukjent opprinnelse og enorm kraft.

Om kunstneren

Gardar Eide Einarsson (f. 1976) er en kjent norsk samtidskunstner. De fleste av verkene hans har et fellestrekk – formene er enkle, det er brukt få farger, og materialene har gjerne et industrielt preg. Han arbeider i det vi kaller en konseptuell tradisjon (fra 1960-tallet) der man utformer kunstverket for å uttrykke en bestemt idé. Det kan ofte være vanskelig å forstå hvilke ideer kunstneren uttrykker uten at vi får vite mer om verket. Det gjelder også verket vi har her.

https://snl.no/Gardar_Eide_Einarsson

Forslag til praktiske oppgaver

Tegn eller illustrer et nytt mystisk objekt med ukjent opprinnelse og enorm kraft

Hva har vi i dag som er så viktig og spennende at folk flere hundre år fram i tid vil snakke om det? Det kan for eksempel være: Vindmøller, selvkjørende biler, VR-briller eller mobilboks-fengsel. Tegn på store ark. Sett bildene sammen til en presentasjon. Fortell hverandre hva dere har tenkt. Diskuter valgene dere har tatt.

Ta en titt bakover i tid

Tegn et redskap, et sjeldent funn eller en historisk gjenstand. Søk på nettet etter historiske gjenstander. Presenter det for en eller flere og la de gjette hva det er. Det kan for eksempel være et melkespann, et balloptikon eller en overhead.  Diskuter når og hvor gjenstanden ble brukt, og om det var «vanlige» folk, eller overklassen som eide det, og om denne gjenstanden kan være noe for fremtiden. Gjør historien levende igjen.

Er det en oppgave du har lyst å gjøre som kunstverket har inspirert deg til? 

Gardar Ride Einarsson: Untitled, (Big Dumb Object), 2012, © Gardar Eide Einarsson / BONO 2021 


Big Dumb Object