Steinhuset ved Sjøflyhavna

Martin Linges vei 49, 1364 Fornebu

Hva skjer hos Steinhuset ved Sjøflyhavna?

fornebudagene bilde

Åpent Fornebu Brygge

onsdag 8. juni

Kl 08:00 -Kl 12:00

Steinhuset ved Sjøflyhavna