Fridtjof Nansens Institutt

Fridtjof Nansensvei 17, 1366 Lysaker

Hva skjer hos Fridtjof Nansens Institutt?

fornebudagene bilde

Polhøgda

torsdag 1. juni

Kl 12:00 -Kl 14:00

fornebudagene bilde

Polhøgda 2

fredag 2. juni

Kl 12:00 -Kl 14:00

Fridtjof Nansens Institutt