Språktreff

bilde av aktivitet

Dag: torsdag 1. juni

Kl: 08:00 -Kl 10:00

Om arrangementet

Velkommen til språktreff på Fornebupiloten.

Målgruppen er personer med annen kulturell bakgrunn enn norsk og som ønsker å øke sine norskkunnskaper og egen samfunnsdeltakelse, samt knytte nettverk i lokalmiljøet. Hovedmål Inkluderende møteplasser for fellesskap, læring og opplevelse på tvers av etnisitet, kulturell bakgrunn og alder på Fornebu.

Sted: Fornebupiloten

logo