Språktreff

bilde av aktivitet

Dag: torsdag 23. mai

Kl: 08:00 -Kl 10:00

Om arrangementet

Mingle & Talk

Gode samtaler, spennende temaer, latter og nye bekjentskap på tvers av morsmål og landegrenser! Velkommen.

Målgruppen er personer med annen kulturell bakgrunn enn norsk og som ønsker å øke sine norskkunnskaper og egen samfunnsdeltakelse, samt knytte nettverk i lokalmiljøet. Hovedmål Inkluderende møteplasser for fellesskap, læring og opplevelse på tvers av etnisitet, kulturell bakgrunn og alder på Fornebu.

Les mer

Sted: Fornebupiloten

logo